Odesláním kontaktního formuláře na webových stránkách www.sportbp.cz uděluji společnosti Sport BP s.r.o., se sídlem [Doplňte adresu], IČO: [Doplňte IČO], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [Doplňte rejstříkový soud], oddíl [Doplňte oddíl], vložka [Doplňte vložku] (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Rozsah osobních údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a další osobní údaje, které dobrovolně poskytnu.

Účel zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány za účelem komunikace s mou osobou, zasílání informačních materiálů, nabídek služeb a produktů, a jiných marketingových aktivit.

Doba zpracování osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu neurčitou, resp. do doby, než svůj souhlas odvolám.

Práva subjektu údajů: Jsem si vědom/a toho, že mám právo:

  1. Souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla Správce nebo elektronicky na e-mail [Doplňte e-mailovou adresu].
  2. Požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
  3. Vznést námitku proti zpracování.
  4. Na přenositelnost údajů k jinému správci.
  5. Podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů.

Další informace: Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám bez mého předchozího souhlasu, s výjimkou zákonem stanovených případů. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o mých právech jsou k dispozici na www.sportbp.cz.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů.