Kurz instruktora lyžování + nabídka zprostředkování práce instruktora


Naše kurzy nabízejí

Časově neomezená platnost osvědčení * Účastníci získají: metodický studijní materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online lyžařský slovník (i do mobilu) do AJ a NJ * Horská chata nebo dojíždění z domova * Akreditace také v rámci DVPP * Absolventi se uplatnili v 80 lyžařských školách a 1600 základních a středních školách * Předpoklad dobrých sněhových podmínek: V Areálu Pec p. S. a Monínci – vyjímečné umělé zasněžování pro + teploty * Osvědčení je platné v komerční, zájmové, školské sféře *

NABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE INSTRUKTORA

Aktuální nabídka kurzu instruktora lyžování

Základní kurz pro instruktory lyžování

Výstup: 

Výstup nabízeného kurzu lyžování (pro úspěšné absolventy): Průkaz „Instruktor základního lyžování", který lze uplatnit v oblasti sjezdového lyžování a v rámci zaměstnaneckého poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pro informace o možnostech výuky v oblasti běžeckého lyžování nás prosím kontaktujte.

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školního lyžování" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor základního lyžování lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Obsah školení: Teoretická část - lyžařská výstroj, výzbroj, mazání lyží, metodika, bezpečnost pohybu v horách a první pomoc, začlenění do vzdělávacích programů. Praktická část - praktická výuka lyžařských disciplín: Sjezdové lyžování.
Lektor: Ústřední lektoři
Termíny konání v Peci pod Sněžkou:  10. - 15.12.2024, 15. - 20.12.2024, 2. - 7.1.2025, 7. - 12.1.2025, 16. - 21.3.2025, 21. - 26.3.2025

 

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny kurzů lyžování, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu, případně kurzu carvingu (pokud probíhají současně) ubytujeme na vyžádání společně. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora lyžování se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.
Cena: 6780,- Kč
Cena zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 2580,- Kč), metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník (optimalizováno i pro mobil) do AJ a NJ. První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Další termíny konání na jiných místech:
Termín a místo konání I.: V Areálech (tyto varianty jsou na výběr): Pec pod Sněžkou, Čeřínek, Monínec – Sedlec – Prčice – Zasněžování pro vyšší teploty
Teorie formou online výuky: 23. - 24.11.2024
Praxe v Peci pod Sněžkou: 14 – 15.12.2024
Praxe na Monínci:  7. - 8.12.2024
Praxe na Čeřínku u Jihlavy: 14 – 15.12.2024

Praxe na Pradědu: 14 – 15.12.2024

Praxe na Plešivci - Krušné h.: 4. - 5.12025


– jedná se o jeden kurz, který je rozdělen do výše uvedených učebních bloků.
– výstupem kurzu je: Licence „Instruktor základního lyžování“
– na tomto kurzu nelze získat osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT

 

Termín a místo konání II.: 23. - 24.11.2024 a 30.11. - 1.12.2024 v Areálu Monínec  Sedlec-Prčice - Zasněžování pro vyšší teploty
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků

Termín a místo konání III.:  2. - 5.2.2025 v Chotouni – Jílové u Prahy
Termín a místo konání IV.: v Chotouni – Jílové u Prahy -  zima 2025  - bude upřesněno

Termín a místo konání V.: Čeřínek u Jihlavy - zima 2025  - bude upřesněno

Termín a místo konání VI.: Kozí pláně - Šumava - zima 2025  - bude upřesněno

 

Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2580,- Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník do AJ a NJ (optimalizováno i pro mobil).

První den kurzu instruktora lyžování na jiných místech než v Peci p. S. se začíná ráno a končí poslední den večer. 

 

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz lyžování si prosím přihlášku stáhněte zde , vyplňte  a odešlete e-mailem.

 

O sněhových podmínkách se můžete informovat na http:/www.holidayinfo.cz.

Jiné typy lyžařských kurzů - doškolovací a carvingový, "mateřinky" a další

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování
Kurz carvingu (seminář) 
Základní kurz pro instruktory lyžování se specializací na mateřské školy
Rozšiřující školení pro vedoucí lyžařských výchovně výcvikových zájezdů a učitelů tělesné výchovy v nových aktivitách a v osnovách LVVZ
Instrukčně metodický seminář lyžování a snowboardingu

 

Podrobné informace o kurzu instruktora lyžování

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu lyžování (pro úspěšné absolventy): Průkaz „Instruktor základního lyžování“, který lze uplatnit v oblasti sjezdového lyžování a v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost osvědčení je časově neomezená). Pro informace o možnostech výuky v oblasti běžeckého lyžování nás prosím kontaktujte.

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Kvalifikace lyžařského instruktora je nezbytná pro výuku na školních lyžařských výcvikových zájezdech.  Celá řada našich frekventantů učí v komerčních školách v různých střediscích. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lyžování je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Rady pro práci instruktora lyžování nebo snowboardingu v lyžařské škole

Formální odbornost vzdělávacího střediska:

Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Náročnost kurzu instruktora lyžování

Výuka lyžování je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku, metodu výuky a didaktiku (to vše se naučí na školení). Kurz lyžování si klade za cíl naučit účastníky vyučovat. Z hlediska výkonnosti v jízdě na lyžích, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky (např. oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd.). Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti tak, aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor nemusí být rychlým jezdcem, ale nemělo byse jednat o úplného začátečníka. Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti. 

Podmínky pro účast na školení

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu lyžování se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Toto školení může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje lyžařský instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další absolvent kurzu  instruktora či cvičitele lyžování starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor lyžování. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

Místo a terény pro výcvik kurzu instruktora lyžování

Většina zimních kurzů instruktor lyžování je organizována právě v Peci pod Sněžkou, která patří mezi tři střediska s nejdelším lyžařským provozem v republice. Dostatek přírodního sněhu je důsledkem vysoké nadmořské výšky a specifického mikroklimatu, které v Peci pod Sněžkou panuje. V areálu jsou instalována také sněhová děla. Sezóna ve středisku běžně začíná na konci listopadu a končí v polovině dubna. Sníh na sjezdovkách však zůstává většinou ještě déle. V Peci pod Sněžkou je poměrně bohatý a pestrý výběr sjezdovek, který uspokojí začátečníky i zkušené jezdce. Pro méně zkušené jezdce jsou velmi zajímavé sjezdovky "Klondike" a "U lesa", kde je sklon svahu na jednotlivých sjezdovkách odstupňován. Pec pod Sněžkou patří mezi několik předních středisek v České republice. Zároveň si toto středisko stále zachovává svůj přírodní charakter. Kvalitu dokládá i jeho pozice v kategorizaci zimních areálů http:/www.holidayinfo.cz. Dobré podmínky v zimním středisku také přispívají ke kvalitě kurzu instruktor lyžování. O sněhových podmínkách se můžete informovat na http:/www.holidayinfo.cz nebo na www.skiresort.cz.

Termíny kurzů instruktor lyžování a instruktor školního lyžování

Termíny našich kurzů lyžování jsou vypsány v první polovině prosince, začátkem ledna a na konci března (případně začátkem dubna). První polovina prosince je charakteristická malým počtem jiných lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách a poměrně nízkými teplotami po celý den. Začátek ledna se vyznačuje velkým množstvím sněhu a vhodnými teplotami pro zimní sporty.

Na konci března i začátkem dubna je velmi spolehlivá sněhová pokrývka. Často bývá slunečné počasí. Nutno přiznat, že při slunných dnech je sníh odpoledne měkčí. Pec pod Sněžkou je touto dobou málo zalidněná.

Historie našeho lektorského týmu

Zakladatelem lektorského týmu je Mgr. Arnošt Binter (viz:lektoři kurzu instruktora lyžování), (lektor a absolvent Kurzu Učitele lyžování, Cvičitel lyžování, Instruktor lyžování), který získal první zkušenosti s instruktorskými kurzy lyžování v 70. letech minulého století. V té době školení probíhalo v rámci různých organizací (Krajský pedagogický ústav, …..). v devadesátých letech školení instruktorů probíhalo pod záštitou Pedagogického centra České Budějovice (regionální organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) pod vedením Mgr. Arnošta Bintera. Místa vedoucího lektorského týmu lyžařských kurzů se ujal Mgr. Libor Binter, který se stal držitelem kvalifikace Učitel lyžování, Cvičitel lyžování a zkušenosti nasbíral v roli trenéra své dcery – členky juniorského reprezentačního týmu. V roce 2004 byla tato instituce zrušena, stejně jako další krajská pedagogická centra. Lektorský tým měl zájem v instruktorských kurzech pokračovat, a tak vzniklo školící středisko „SPORT BP“, později BP SPORT, které naše kurzy instruktora lyžování zastřešuje dodnes. V roce 2OO4 se školící středisko SPORT BP stalo členem mezinárodní organizace INTERSKI.

Metoda výuky kurzů lyžování

Cílem kurzu instruktora lyžování je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým lyžařským instruktorem, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se naše školící středisko nespecializuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše licence má univerzální platnost. Kurzy lyžování metodicky řídí Mgr. Libor Binter odkaz více (absolvent Kurzu Učitele lyžování a Kurzu Cvičitele lyžování, Instruktor lyžování také nasbíral v roli trenéra své dcery – členky juniorského reprezentačního týmu. Mgr. Arnošt Binter pomáhá metodiku výuky koordinovat na základě svých dlouholetých zkušeností s spořádáním školních kurzů a se školením instruktorů. Naše metoda výuky se snaží propojit poznatky z výuky v praxi - konkrétně z vlastní lyžařské školy, také zkušenosti z vlastního skiservisu a lyžařského obchodu, dále ze školních kurzů a zkušenosti ze závodního lyžování i v mezinárodním měřítku.

Program

Kurz instruktora lyžování je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení provozní doby vleků pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. Teoretická část – lyžařská výstroj, výzbroj, mazání lyží, metodika, bezpečnost pohybu v horách a první pomoc, začlenění do vzdělávacích programů.

Praktická část – praktická výuka lyžařských sjezdových disciplín.

Ubytování

Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu (pokud probíhají souběžně) ubytujeme na vyžádání společně. Ubytování je zajištěno v trdiční horské chatě. V případě většího počtu účastníků je ve stejném termínu vypsán paralelní kurz na dalším penziónu. Veškeré dění kurzu pro instruktory lyžování: ubytování, strava, přednášky, zábava tak probíhá vždy v jednom objektu a v přiměřeně velkém kolektivu lidí. Na každé chatě je vždy maximálně 37 účastníků, což přispívá k přátelské atmosféře na daném školení.

Lektoři

Podrobné informace o našem týmu lektorů lyžování získáte zde.

Do našeho lektorské týmu patří:

Mgr. Jaroslav Němec

Mgr. Lukáš Binter

Mgr. Jiří Strážnický

 

Zkušenosti a rady pro brigádu v lyžařské škole

Historie kurzů instruktora lyžování