Kurz instruktor aerobiku

Aktuální nabídka kurzu instruktora aerobicu

Základní kurz pro instruktory aerobiku

Výstup:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor aerobiku BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školního aerobiku" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor aerobiku BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.


Program: Historie, současnost, druhy a formy, specifické metody výuky v group exercise, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny, hudba a předpovídající informace, choreografie - její stavba a záznam.
Lektor školení: Gabriela Motlová

 
Termín konání kurzu I.:   2.11. – 3.11. a 16.11. – 17.11.2024 v Praze
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

Termín konání kurzu II.:  jaro 2025 v Praze – bude upřesněno
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.


Pokud vám nevyhovují uvedené termíny kurzu instruktora aerobiku nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora aerobiku se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí. 

Cena: 4900,- Kč (cena zahrnuje studijní materiál a účastnický poplatek).

 

Přihlášky:

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory aerobiku"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor aerobiku BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora aerobiku je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory aerobiku

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho školení se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz  může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další absolvent kurzu cvičitele aerobiku či instruktora. starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší absolvent kurzu instruktora aerobiku či cvičitele. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

Program

Teoretická část kurzu instruktora aerobiku:

Historie, současnost, druhy a formy, specifické metody výuky v group exercise, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny v aerobicu, hudba a předpovídající informace aerobicu, choreografie - její stavba a záznam, protahování a posilování, základy fyziologie, základy anatomie, strava a pitný režim, rozbor videozáznamu, škodlivé vlivy pohybových aktivit, svalové disbalance, komunikace a psychologie práce se skupinou, osobnost cvičitele, právní a bezpečnostní problematika.

Praktická část

Zpočátku je praktická část na kurzu instruktora aerobiku zaměřena na zvládnutí techniky jednotlivých kroků, držení těla a správné návyky během cvičení group exercise. Praktická a teoretická část se na kurzu instruktor aerobiku navzájem doplňují. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje. Teoretické přednášky jsou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Během praktických seminářů bude kladen důraz zejména na praktické zvládnutí hudby (počítání, držení hudebního oblouku), předpovídajících informací (verbální i cueing), volbu vhodných specifických metod výuky, tvorbu choreografie a správnou skladbu hodiny podle jejího zaměření. Foam rolling, uvolnění, protažení svalů a šlach, prokrvení, regenerace, lymfatický systém. Dále novinky v oblasti kruhového provozu a jeho zásady, použití TRX. BOSU nejlepší přítel při aktivaci HSS, pro menší děti Togu jumper. Flow tonic jako součást kompenzačních cvičení. Osveta: Proč PA(pravidelná aktivita) u dětí je tak důležitá. Ukázka pomůcek na cvičení: Gymstick, Flexi-Bar, BOSU, Togu, Step, Flow tonic, Roller, TRX, Činky Bell.

4 semináře aerobiku

(v jednom víkendu)

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře - nezastupuje právně platnou licenci „Instruktor aerobiku“ jako ze základního kurzu aerobicu.
Omezení účasti: Účast na školení není nijak omezena.
Lektor kurzu: Gabriela Motlová.
Místo konání školení: Praha
Termín konání: AKTUÁLNĚ NENÍ VYPSÁN
Cena všech 4 seminářů: 2000,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, cena nezahrnuje ubytování a stravování)
Cena jednoho semináře: 700,- Kč (cena 2 seminářů: 1400,- Kč, cena 3 seminářů: 2000,- Kč), (cena zahrnuje účastnický poplatek, cena nezahrnuje ubytování a stravování)

Program seminářů:

Sobota, čas 9:30 -12:30:

Workshop bodystyling - náplní školení jsou poznatky o metodice a trendech v bodystylingu. Školení je určeno všem instruktorům, kteří pravidelně vedou posilovací lekce a hledají nové nápady pro zpestření vlastních lekcí. Posilovací lekce bude v první aerobní části zaměřena na posílení HSS, v druhé části na zásobu izolovaných cviků.

Sobota, čas 14:00 -17:00:

Dance aerobik - náplní školení jsou poznatky o metodice a trendech v dance aerobiku. Cílem je seznámit se s tvorbou a metodikou tanečních choreografií, s asymetrií, principem tzv. cross frází a kreativní práce s pohybem  a hudbou.

Neděle, čas 9:30 -12:30:

Dětský aerobik - náplní školení jsou teoretické a praktické poznatky pro odborné vedení dětských lekcí ve věku od 3 do 18ti let dle charakteristických věkových specifik pro jednotlivé věkové skupiny. Seminář není vhodný pro instruktory, kteří danou problematiku již absolvovali na jiné vzdělávací akci. Metodika se zde příliš nezměnila.

Neděle, čas 14:00 -17:00:

Step aerobik - náplní školení jsou poznatky o metodice a trendech. Cílem je seznámit se s tvorbou a metodikou tanečních choreografií ve step aerobiku, s asymetrií, principem tzv. cross frází a kreativní práce s pohybem  a hudbou.

Příjem přihlášek a informace: Tel. +420 608780870, kurzinstruktor@gmail.com Přihláška ve formátu MS WORD