Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.png (20 KB)

Vše pro lyžaře

www.sportbp.cz

Získání kvalifikace

| sportBP

Podmínky získání kvalifikace:

  • Řádné absolvování kurzu - Pro získání kvalifikace je nezbytné absolvovat kurz v celém rozsahu výuky. To znamená řádně se zúčastnit praktické výuky na snowboardu (dopolední a odpolední ) pod vedením instruktora, teoretických přednášek, rozborů na videu a dalších akcí vymezených aktuálním programem kurzu.
  • Splnění zkoušek - (platné pro všechny akreditované organizace)
    • Písemný test - Písemný test prověřuje teoretické znalosti potřebné pro výuku snowboardingu a všeobecný přehled o tomto sportu.
    • Metodický výstup - Při metodickém výstupu účastník kurzu vyučuje přidělené družstvo vybraný prvek z výuky snowboardingu. Výstup je hodnocen z hlediska metodické, didaktické a pedagogické úrovně.
    • Praktické ukázky - V praktických ukázkách jízdy na snowboardu účastník kurzu předvádí vybrané prvky (např. smýkaný oblouk). Hodnotí se technická úroveň provedení.
  • Dovršení 18 let - možnost absolvování kurzu před 18 rokem a licenci získat po dovršení 18 let

  

 


Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz