Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.png (20 KB)

Vše pro lyžaře

www.sportbp.cz

Rady pro práci instruktora lyžování nebo snowboardingu v lyžařské škole

Práce v lyžařské škole jako zkušenost

Práce instruktora lyžování či učitele snowboardingu je zajímavou, přínosnou zkušeností a přináší mnoho nových zážitků. Poznáte mnoho nových a různých lidí, zadarmo si zajezdíte na lyžích či snowboardu a spojíte to s brigádou v lyžařské škole, strávíte čas v pěkném horském přírodním prostředí, což je většinou příjemná změna od života v „nížinách“ a městech. Naučíte se komunikovat s různými lidmi, řešit různorodé situace, které přináší psychická zátěž výuky na klienty i instruktory a další události. Často se zdokonalíte v různých cizích jazycích.

Brigáda lyžařského učitele nebo instruktora snowboardingu je vhodná pro studenty nebo lidi, kteří se nechtějí vázat stálým zaměstnáním, chtějí získat nové zkušenosti a zážitky. Také to může být zimní varianta pro sezónní zaměstnance nebo možnost dočasně odreagovat se od běžného života.

Mzda, náklady instruktora a další podmínky

Mzda

Instruktoři jsou většinou placeni na základě počtu odučených hodin. Mzda se obvykle pohybuje v rozmezí 130 – 250 Kč za odučenou hodinu. Někdy může být i vyšší či nižší. Výše mzdy se může lišit podle znalosti jazyků, kvality práce, typu licence a provize z prodloužení výuky (pokud si klient u učitele objedná další výuku). Je důležité vědět, zda nabídnutá částka je čistá nebo hrubá mzda (daň bývá obvykle 15%).

Instruktor lyžování a instruktor snowbaordingu většinou nedosáhne na velké výdělky. Pobyt na horách s sebou nese určité náklady, učitelé tohoto sportu jsou placení od hodiny a práce v lyařské škole nebývá stále dostatek (je to spíše nárazové). Větší výdělky mohou přinést výjimečné lyžařské školy nebo nezávislá práce instruktora na lyžařské či snowboardové škole, což není časté.

Termíny a pracovní vytíženost instruktora

Není od věci si zjistit třeba od jiných cvičitelů z tohoto střediska, jak daná lyžařská škola bývá vytížena vzhledem k obvyklému počtu instruktorů lyžování a snowboardingu. Dostatek výukových hodin je také velmi ovlivněn termínem a samozřejmě podle toho kolik je aktuálně instruktorů lyžování a snowboardingu přítomno, tak se objednané lekce rozdělují mezi cvičitele (dělí se tedy počtem učitelů).

Mezi vytížená období patří zejména vánoční prázdniny, jarní prázdniny konkrétních regionů, kde hraje roli vzdálenost a koupěschopnost obyvatel jednotlivých okresů. Například velmi se projevují pražské prázdniny. Praha je ve středu republiky a je zde mnoho lidí s vysokými příjmy. Vliv mají také prázdniny častých klientů školy ze zahraničí a v tomto případě připadají v úvahu prázdniny v různých oblastech v Polsku, Německu, Holandsku, Rusku a dalších. Počet zájemců o lekce snowboardingu či lyžování ovlivňují i další dny pracovního klidu.

Náklady

Důležité je počítat s náklady brigády instruktora lyžování či snowboardingu, které přináší pobyt na horách a dopředu se informovat

Permanentku pro výuku a volné ježdění mimo vyučovací lekce zpravidla poskytuje zdarma provozovatel lyžařské školy.

Ubytování bývá často poskytnuto za dotovanou cenu, jen někdy zdarma.

Stravování: V lepším případě instruktoři mají nárok na zvýhodněné stravenky. Při počítání nákladů vás případně potěší možnost využití kuchyňky. Přeci jenom vybavení kuchyně bývá příjemnější než přenosný vařič, který zabere místo v baťohu.

Doprava: Také je nutné počítat s náklady na dopravu. Udělejte si představu, jak často se budete vracet domů či do lyžařské školy nebo snowboardové školy. Jaké je dopravní spojení do konkrétního střediska

Vybavení: Při práci instruktora lyžování se opotřebovává vybavení, které má samozřejmě svoji omezenou životnost. Výhodou je případná možnost si pro výuku zapůjčit vybavení v půjčovně lyžařské školy. Instruktoři obvykle dostanou zimní oblečení, které také podléhá opotřebení. Někdy je nabízen nákup nových lyží s výraznou slevou. Výrazná sleva na servis vybavení také není k zahození.

 

Licence a požadavky pro brigádu v lyžařské škole

Kurz pro instruktory lyžování nebo snowboardingu

Zaměstnavatelé instruktorů většinou požadují absolvování Kurzu instruktora lyžování nebo kurzu instruktora snowboardingu.

Není od věci zmínit, že instruktoři lyžování jsou v současné době mnohem poptávanější než instruktoři snowboardingu.

Někdy lyžařská škola pro budoucí brigádníky nabízí dotovaný Kurz pro instruktory lyžování či Kurz pro instruktory snowboardingu - odkaz, který podmiňuje odpracováním určitého většinou vysokého počtu hodin v dané lyžařské škole. Absolvování dotovaného kurzu nelze doporučit, protože jste pak vázáni k jedné lyžařské škole, kde vám podmínky nemusejí vždy vyhovovat. Mezi možné problémy může patřit málo vyučovacích hodin v jednom dni, parta instruktorů a dalších kolegů vám nemusí vyhovovat, nevyhovující ubytování a další, což se nedá úplně vždy zjistit. Vše může být v pořádku nebo zažijete velké znechucení.

Lyžařská škola má v některých případech silné vazby na konkrétní školící středisko a bazíruje na absolvování kurzu instruktora lyžování nebo snowboardingu právě u něj. Nicméně lyžařské školy mají většinou nedostatek zaměstnanců a ve finále přímají instruktory proškolené u jiných akreditovaných vzdělávacích institucí než původně požadovaly. Samozřejmě pokud máte zájem o konkrétního zaměstnavatele, tak musíte vyhovět jeho požadavkům, ale nenechte si vnutit jiné školící středisko než jste si pro absolvování instruktorského školení vybrali.

Cizí jazyk

Další častou a velmi důležitou podmínkou je znalost cizího jazyka. Většinou je žádán jeden nebo více z těchto jazyků: anglický, německý, polský, někdy ruský. Instruktor by měl ovládat základní komunikaci a speciální lyžařské nebo snowboardové pojmy v dané řeči.

Metodika

Kvalita vyučujícího je z velké části závislá na znalosti metodiky, která je hlavním předmětem na kurzu instruktora lyžování nebo snowboardingu. Zvláště v lyžování a snowboardingu je metodický postup důležitý. Jedná se o schůdky po kterých vedete svého svěřence k základům snowboardingu či lyžování, případně dále. Čím je váš žák pro tento sport méně disponovaný, tím nižší schůdky metodiky mu musíte v jednotlivých krocích výuky nastavit. Pokud uděláte příliš velký schod, tak vám začátečník spadne po schodišti zpátky ne do přízemí, ale až do sklepa, tedy do patra -1- a ještě níže - např. na snowboardu u méně talentovaného začátečníka pokud prvním pokusům o oblouk nepředchází dostatečná průprava a dopomoc, kvalitní pokyny, tak jezdec absolvuje mnoho nepříjemných pádů, které ho vystraší natolik, že se ke snowboardingu nemusí již vrátit.

Někdy může mít instruktor rozdílné informace o metodice z instruktorského kurzu lyžování či snowboardingu a z úvodního proškolení lyžařské školy. Názorů na metodiku je mnoho, ale také zde může hrát roli snaha provozovatele lyžařské školy výuku svěřence zdržovat, aby klient platil více hodin.

Riziko právního postihu

Úspěšné absolvování kurzu pro instruktory lyžování či snowboardingu není důležité jen pro splnění požadavku zaměstnavatele lyžařské školy, ale má význam pro samotného instruktora. Tuto povinnost určuje živnostenský zákon. Zde doporučujeme pro naplnění této legislativy, aby osvědčení bylo vydáno organizací, která je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud není úspěšným absolventem kurzu instruktora lyžování či snowboardingu a držitelem platného osvědčení (omezená platnost) nebo dané osvědčení je vydané organizací, která není držitelem akreditace MŠMT nebo nenaplňuje znění Živnostenského zákona, tak zejména v případě úrazu klienta je zde riziko právního postihu.

Některé lyžařské školy podmiňují přijetí pouze účastí na vlastním úvodním školení. Pokud konkrétní organizace není sama držitelem akreditace MŠMT, tak dané školení má velmi zpochybnitelnou právní platnost.

 

Podmínky

Kolektiv

Ještě mnohem důležitější než vysoká mzda a nízké náklady na pobyt v zimním středisku je vaše spokojenost. K té nejvíce může přispět nebo naopak velmi ji pokazit kolektiv instruktorů lyžování či instruktorů snowboardingu, jiných zaměstnanců lyžařské školy včetně nadřízených a dalších lidí, se kterými se bude často setkávat. Pokud máte možnost zkuste se s nimi popovídat.

Zimní středisko

Zimní středisko by se vám mělo líbit a mělo odpovídat vašim lyžařským či snowboardovým nárokům na sjezdovky, případně volný terén, snowpark a další.

Ubytování

Mezi místy , kde budete trávit hodně času, je ubytování, kde oceníte jeho adekvátní kvalitu, přiměřený počet spolubydlících na pokoji, možnosti využití kuchyňky, příjemnou teplotu, krátkou vzdálenost do místa výuky a do dalších důležitých míst. Ubytování nelze srovnávat s luxusní dovolenou, protože možnosti zaměstnavatelů pro brigádníky lyžařské školy jsou omezené, ale nemělo by to být tak, že jediným přijemným a vytopeným místem je místní restaurace. Na tyto záležitosti je vhodné pozeptat zaměstnanců z lyžařské školy a jejího okolí.

Zábava

Pobyt na horách v kolektivu mladých lidí často přináší bujarý noční život po celodenní práci v lyžařské škole. Přiměřená zábava patří k životu, ale vše s mírou. Maminku vyučovaného dítěte asi nenadchnete, když z vašeho dechu zavane vůně nočního večírku. Je také třeba si uvědomovat právní a lidskou zodpovědnost za klienta.

Čas strávený na horách často vybízí k přehnanému volnomyšlenkářství. Udržujte si nadhled a berte tyto zážitky jako příjemnou zkušenost, ale ne jako směr.

Předpoklady, vlastnosti instruktora a vztah k dětem

Výuka lyžování a asnowboardingu vyžaduje trpělivost, spolehlivost, příjemné a slušné vystupování, komunikativnost a stabilní osobnost. Ne zcela každý člověk disponuje těmito vlastnostmi v dostatečné míře. Častými svěřenci instruktorů v lyžařských školách bývají děti v předškolním, mladším a starším školním věku a předpokladem vaší a jejich spokojenosti je váš kladný vztah k dětem. Někteří instruktoři pracují v dětské školce, což je uzavřený park, kde vyučují ty nejmenší. Větší část učí na sjezdovce.

Přemíra lyžování nebo snowboardingu

Mnoho lidí k sezónní brigádě v lyžařské škole přivede velký zájem o lyžování nebo snowboarding. Člověk se těchto sportů tady trochu může přejíst. Pokud instruktor lyžování nebo snowboardingu absolvuje příliš mnoho hodin výuky, tak je s lyží či snowboardu unaven a už na tento sport nemá tak velkou chu´t jako v minulosti. I s tím je potřeba počítat. Někteří instruktoři, kteří mají tyto sporty jako vášeň, řeší tento problém tak, že si najdou jinou práci v zimním středisku.

Vybrat snowboarding nebo lyžování

Jak již bylo zmíněno, po lyžařských instruktorech je mnohem větší poptávka než po instruktorech snowboardingu. Při rozhodování jsou však důležité vaše dovednosti a vztah k dané disciplíně. Někteří vyučují na lyžích a ve volném čase jezdí na snowboardu nebo opačně. Jeden sport mají spíše jako práci a druhý jako zábavu. U výuky snowboardingu je daleko užší rozsah věku. Většina klientů se pohybuje ve věkovém rozmezí 6 až 35 let. Zájem o výuku snowboardingu mají i jiné věkové skupiny, ale v mnohem menší míře než uvedená věková skupina.

 

Autor článku: Lukáš Binter

 

Kurz pro budoucí instruktory lyžování

Kurz pro budoucí instruktory snowboardingu

 


Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz