https://www.traditionrolex.com/29

logo.png (20 KB)

Vše pro vodáky

www.sportbp.cz

https://www.traditionrolex.com/29

Kurz instruktora indoor cyklistiky aneb vše zajímavé na cyklistických trenažérech s hudbou

Kurz instruktor indoor cyklistiky | sportBP

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky

Tématické vymezení kurzu: Tým BP SPORTU se rozhodl udělat v programech a přístupech na cyklistických trenažérech krok vpřed. Vytvořil nový kurz „Kurz pro instruktory indoor cyklistiky“, který nabízí ještě více různých forem těchto aktivit. Snaží se účastníky naučit zábavně vést lekce a vkusně vybírat doprovodnou hudbu. Lektoři se tedy na tomto kurzu snaží prezentovat vše zajímavé, co lze pro skupinu jezdců pohánějících cyklistické trenažéry a naslouchajících hudbě využít. Cílem kurzu je vyškolit velmi všestranného instruktora pro lekce na cyklistických trenažérech a prezentovat různé druhy těchto aktivit, které jsou veřejnosti v ČR nabízeny pod různými názvy.
Lektor: Ing. Jana VejpustkováIng. Miroslava Křížová

Výstup kurzu:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor indoor cyklistiky BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Licenci instruktor indoor cyklistiky BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Instruktor indoor cyklistiky BP SPORT - licence, která úspěšné absolventy opravňuje vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou, které mohou být veřejnosti nabízeny pod různými názvy.
Slovní označení těchto aktivit není v ČR pevně ustálené. Na licenci je tak přímo uvedeno, že absolvent je oprávněn vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou. Je tedy univerzální instruktor.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.


Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy indoor cyklistiky, snižování hmotnosti prostřednictvím indoor cyklistiky, zdravotní omezení, věková specifika, tvorba tréninkových programů a skladba tréninkové jednotky v indoor cyklistice, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim a redukční diety. Problematika provozu zóny s cyklistickými trenažéry.

Termín a místo konání kurzu I.:  2.11. – 3.11.  a  16.11. – 17.11.2024  v Praze
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků.

 

Termín a místo konání kurzu II.: na jaře 2025 v Praze – bude upřesněno
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků.

 


Pokud vám nevyhovují uvedené termíny nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora indoor cyclingu se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Cena: 5000,- Kč (cena zahrnuje studijní materiál a účastnický poplatek).


Přihlášky:


Využití licence:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor indoor cyklistiky BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora indoor cyklistiky je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Podmínky pro účast na kurzu: Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz  může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

SEMINÁŘ / WORKSHOP „Kompenzační cvičení, Trénink podle tepové frekvence, Význam fyziologického dýchání“

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře, kterým zaměstnavatelům doložíte, že máte zájem na dalším vzdělávání a udržujete si náskok před ostatními kolegy. Toto osvědčení nezastupuje právně platnou licenci „Instruktor Indoor cyklistiky“ jako ze základního kurzu.
Omezení účasti: Každý účastník musí mít platnou licenci pro jízdu na cyklistických trenažérech.
Lektor kurzu: Ing. Miroslava Lukášová, Ing. Jana Vejpustková, Bc. Tomáš Dvořák
Místo konání kurzu: Praha
Termín konání a čas:  bude upřesněno (vč. pauzy na oběd)
Cena: 
Program akce:
Kompenzační cviky na základě metody Pilates
Cvičení s Therabandy využitelné v kombinaci s indoor cyklistikou
Trénink podle tepové frekvence
Ergonomie jízdy na kole / trenažeru a vhodná pohybová kompenzace
Význam fyziologického dýchání s ohledem na držení těla


Příjem přihlášek a informace Mgr. Lukáš Binter, 608780870, kurzinstruktor@gmail.com Přihláška ve formátu MS WORD

 


https://www.traditionrolex.com/29
Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz