https://www.traditionrolex.com/29

logo.png (20 KB)

Vše pro vodáky

www.sportbp.cz

https://www.traditionrolex.com/29

Kurz instruktora vodní turistiky - vodácký kurz

Naše vodácké kurzy nabízejí

Licenci lze uplatnit v komerční, zájmové, školské sféře*Platnost osvědčení je bez časového omezení*Dostatek vody z v. nádrže Lipno*Vodní kanál s výběrem částí s obtížností pro začínající, pokročilé a zdatné + vodácky atraktivní trasa na řece Vltavě v termínu bez velké obsazenosti*Různé vodácké disciplíny a vodní záchrana*Kvalitní vodní kanál je bezpečnější než řeka podobné obtížnosti*Studijní materiál – Právní problematika* Zkušení lektoři ve výuce začátečníků a pokročilých i špičkovém výkonnostním vodáckém sportu*Pravidelně organizujeme od r. 2006*Hlavní část kurzu během víkendu*

Kurz instruktora vodní turistiky | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor vodní turistiky

Kurz pro instruktory vodní turistiky

Výstup: Výstup nabízeného vodáckého kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor vodní turistiky, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného vodáckého kurzu navíc akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školní vodní turistiky" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor vodní turistiky BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska - Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Program: Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodác. disciplín probíhá na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále, pro méně náročné na klidnější vodě.

Lektor: Ústřední lektoři a pro náročnější trenéři SK VS Č. Budějovice
Místo konání: Vltava

Termín konání I.:  9. 5. – 12.5.2024
Termín konání II.:  13.6. – 16.6.2024

Termín konání III.:  12. – 15.9.2024

 
Termín konání doškolovacího kurzu: Ve stejných termínech jako základní kurz a ve zkrácené podobě - různé varianty - informace na tel. +420 776175167, cena 2500,- Kč
 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny nebo datum kurzu není upřesněno, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora vodní turistiky se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT.
 
Cena základního kurzu: 3700,- Kč (cena zahrnuje ubytování, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů)

 

Přihlášky:

Pro přihlášení na kurz prosím vyplňte ON-LINE PŘIHLÁŠKU nebo případně si přihlášku stáhněte zde a odešlete e-mailem.

Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před akcí zaslány podrobnější informace o kurzu instruktora a pokyny pro platbu.
Pokud se účastník na kurz přihlašuje samostatně, tak se údaje o vysílající organizaci nevyplňují.
V případě vysílající organizace na přihlášce nemusí být razítko, takže ji lze zaslat prostřednictvím online formuláře.

 

Informace:

Informace o přihláškách a fakturaci - Telefon: +420 608780870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com

Informace o organizaci a další: - Telefon: +420 608780870  (776175167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.comKontakt na ředitele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter

 

Podrobnější informace jsou uvedeny níže

Kurz pro instruktory raftingu

Výstup: Osvědčení "Instruktor raftingu"
Program: Výstroj a výzbroj (typy raftů a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, vodní toky vhodné pro rafting. Praktická část - praktická výuka raftingu na vodním kanále.
Lektor: Akreditovaní lektoři a pro náročnější trenéři SK VS Č. Budějovice
Místo konání: Vodní kanál České Vrbné – České Budějovice
Termín konání: ZATÍM NEVYPSÁNO
Cena bude upřesněno (cena zahrnuje ubytování, účastnický poplatek a zapůjčení raftů, vest, pádel a sudů)
Příjem přihlášek a informace Mgr. Lukáš Binter 776175167, abinter@volny.cz
Přihláška ve formátu MS WORD

Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před akcí zaslány podrobnější informace o kurzu instruktora vodní turistiky a pokyny pro platbu. Pokud se účastník na kurz přihlašuje samostatně, tak se údaje o vysílající organizaci nevyplňují. V případě vysílající organizace na přihlášce nemusí být razítko, takže ji lze zaslat e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře.

 

"FB

 

Seminář vodní záchrany na divoké vodě

Výstup: Osvědčení o absolvování, nezastupuje licenci vodního záchranáře
Program a obsah semináře: Seminář se zaměřuje na vodní záchranu v náročném vodním terénu. Sebezáchrana – plavání v divoké vodě, sebezáchrana po převrácení lodě. Záchrana ze břehu, upoutaný zachránce, záchrana z lodě. Řešení krizových situací, předvídání a odhalování nebezpečných míst, organizace skupiny, budování jistících stanovišť, hydrologie, ochranné prostředky, záchranné pomůcky a další.
Lektor: Akreditovaní lektoři.
Místo konání: Vodní kanál České Vrbné – České Budějovice
Termín konání: ZATÍM NEVYPSÁNO
Cena bude upřesněno (cena zahrnuje ubytování a účastnický poplatek)
Příjem přihlášek a informace Mgr. Lukáš Binter 776175167, abinter@volny.cz
Přihláška ve formátu MS WORD

 

Seminář vodní záchrany na tekoucích vodách

Výstup: Osvědčení o absolvování, nezastupuje licenci vodního záchranáře
Program a obsah semináře: Seminář se zaměřuje na vodní záchranu v běžném vodním terénu, který je obvyklý na českých řekách Sebezáchrana – plavání v tekoucí vodě, sebezáchrana po převrácení lodě . Záchrana ze břehu, upoutaný zachránce, záchrana z lodě. Řešení krizových situací, předvídání a odhalování nebezpečných míst, organizace skupiny, hydrologie, ochranné prostředky, záchranné pomůcky a další.
Lektor: Akreditovaní lektoři.
Místo konání: Vltava
Termín konání: ZATÍM NEVYPSÁNO
Cena 900,- Kč (cena zahrnuje ubytování a účastnický poplatek)
Příjem přihlášek a informace Mgr. Lukáš Binter 776175167, abinter@volny.cz
Přihláška ve formátu MS WORD

 

Naše kurzy jsou také uvedeny na www.eu-dat.cz - databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na www.edu.cz - „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání - zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Kurz instruktora vodní turistiky | sportBP

Kurz vodní turistiky Kurz vodní turistiky
Celá fotogalerie ke kurzu instruktor vodní turistiky

 

Podrobné informace o Kurzu pro instruktory vodní turistiky - vodácký kurz

Využití licence

Výstup nabízeného vodáckého kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor vodní turistiky BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).
Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora vodní turistiky je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska - Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Náročnost vodáckého kurzu

Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény.

Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.

Podmínky pro účast na kurzu instruktora vodní turistiky

Účast na školení vodáckého instruktora není vyjma věku nijak omezena. Našeho vodáckého kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.

Trasy a terény pro výcvik

Vodácký kurz se z hlediska praktického výcviku skládá ze dvou částí. Splouvání řeky a pro náročnější – technika jízdy na vodním kanále, pro méně náročné - technika manévrů na klidnější vodě. Většinou se splouvá Vltava v úseku Český Krumlov – Boršov nad Vltavou u Č. Budějovic. Vzhledem k tomu, že kurz zpravidla probíhá formou prodlouženého víkendu, tak splouvání Vltavy je časováno na pátek a sobotu dopoledne. V tomto úseku a v těchto dnech řeka nebývá přelidněná. Zbytek kurzu probíhá na vodním kanále v Českém Vrbném u Č. Budějovic. Náročnější frekventanti cvičí přímo ve slalomové dráze. Ostatní procvičují manévry na klidné vodě nad kanálem. Jedná se o umělý vodní kanál, který vznikl na konci 80. let. minulého století. Vodní terén je zde velmi vhodný pro nácvik. Z výkonnostního hlediska je mezi závodníky tato slalomová dráha považována za méně náročnou. I přesto, že se jedná o uměle vybudovanou závodní dráhu, vodní kanál si zachovává přírodní prostředí.

Trasa a místo výcviku se může ojediněle z technických důvodů změnit. Samozřejmě se taková informace objeví v nabídce.

Program kurzu instruktora vodní turistiky

Vodácký kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení praktické části pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. V teoretické části je zařazena přednáška vodního záchranáře, dále přednáška o organizaci vodáckých kurzů a výstroji, výzbroji a její údržbě, dále přednáška - technika a metodika výuky jízdy na vodních plavidlech – kánoe, kajak a raft, právní a bezpečnostní problematika. V praktické části jsou pak zařazeny základní manévry na kánoích a raftech. Nácvik probíhá na různých místech: Např. na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech (sjíždění jezů není povinné pro všechny účastníky).

Ubytování

Ubytování je zajištěno v kempech, které jsou vybrány na základě našich zkušeností.

Lektoři

Lektoři jsou specialisté ve svém oboru. Pro výcvik na vodním kanále máme lektory se zkušenostmi ze závodního sportu, zároveň tento sport vyučují širokou veřejnost s velmi různorodou výkonností. A to jak pro rafting, tak pro kánoe či kajak. Pro splouvání běžných úseků řeky a přednášku o organizaci školních nebo komerčních vodáckých kurzů či zájezdů disponujeme lektory, kteří mají dlouholetou praxi v této oblasti.


https://www.traditionrolex.com/29
Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz