Sport BP

Kurz instruktora Pilates

Kurz instruktora pilates | sportBP

Základní informace o Kurzu instruktora základního pilates a Nadstavbové zkoušce

 

VÝSTUP KURZU INSTRUKTORA A ZKOUŠKY

Osvědčení z Kurzu instruktora základního pilates

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor základního pilates BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Licenci instruktor základního pilates BP SPORT lze využít po dovršení 18 let. Uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Osvědčení z navazující Nadstavbové zkoušky

Výstupem Nadstavbové zkoušky je osvědčení: Instruktor pilates, které umožňuje získání žinostenského oprávnění pro cvičení pilates (také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonosti a jiné). Nadstavbovou zkoušku je možné absolvovat po zdárném dokončení Kurzu instruktora základního pilates a po dosažení věku 18 let.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

 

OBSAH KURZU INSTRUKTORA PILATES A ZKOUŠKY

Tématický obsah Kurzu instruktora základního pilates

Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro seniory, v a po období těhotenství.

 

Jedná se o metodu Body & Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnující cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

 

Tématický obsah Nadstavbové zkoušky

Anatomie a fyziologie pohybové soustavy člověka

Držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů

Obsah cvičebního programu pro lekci pilates

Vysvětlení a předvedení cviků na podložce různých úrovní

Vedení skupinové a individuální lekce pilates

Modifikace cviků na podložce s využitím pomůcek

Modifikace cviků pro specifické cvičence

Poskytování informací o zdravém životním stylu, zdravé výživě a nápojích

První pomoc při lekcích skupinového cvičení

Bezpečnost a prevence úrazů při sportovních aktivitách

- navazující Nadstavbová zkouška je náročnější, než konečná zkouška Kurzu instruktora základního pilates.

 

ORGANIZACE KURZU INSTRUKRA ZÁKLADNÍHO PILATES A NADSTAVBOVÉ ZKOUŠKY

Organizace termínu Kurzu instruktora základního pilates

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 4500,- Kč  (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky, vydání licence a studijní materiál) 
Termín a místo konání: 2. - 3.11., 23. - 24.11. a 30.11.2019 v Brně
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora Pilates nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora Pilates se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Organizace termínu navazující Nadstavbové zkoušky

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 1500,- Kč (v ceně je zahrnut organizační, účastnický poplatek a vydání licence)
Termín a místo konání : 7.12.2019 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění.

 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

 

 

Podrobné informace o Základním kurzu instruktora Pilates a Nadstavbové zkoušce

 

VYUŽITÍ LICENCE

Využití osvědčení z Kurzu instruktora základního pilates

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor pilates BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora pilates je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Využití osvědčení z Nadstavbové zkoušky

Po zdárném splnění Nadstavbové zkoušky lze výsledné osvědčení uplatnit ve výše zmíněných oblastech jako v případě Kurzu instruktora základního pilates jednak v pozici změstnance (brigádně nebo v tvrvalém zaměstnaneckého poměru) nebo nezávisle v rámci Živnostenského oprávnění (také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonosti a jiné) jako fyzická osoba podnikající („Živnostník“) a v jiných formách podnikání - např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a dalších.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory Pilates

Přijetí do kurzu instruktora Pilates není kromě věku nijak omezeno. Školení instruktora Pilates může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor Pilates (případně kurzu cvičitele Pilates), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Podmínky a zásady pro absolvování Nadstavbové zkoušky

Nadstavbové zkoušky se lze zúčastnit po dosažení věku 18 let a po zdárném absolvování Kurzu instruktora základního pilates.

 2019 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz