Sport BP

Kurz instruktora Pilates

Kurz instruktora pilates | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor Pilates

Základní kurz pro instruktory Pilates

Výstup:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor pilates BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Licenci instruktor pilates BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro seniory, v a po období těhotenství.

 

Jedná se o metodu Body & Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.
Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 4500,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence a studijní materiál)
Termín a místo konání I.:  2.4. – 3.4.2022, 30.4. – 1.5.2022 a 7.5.2022  v Brně
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.
Termín a místo konání II.: na podzim 2022 v Brně – bude upřesněno
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora Pilates nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora Pilates se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Přihlášky:


 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory Pilates"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor pilates BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora pilates je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory Pilates

Přijetí do kurzu instruktora Pilates není kromě věku nijak omezena. Školení instruktora Pilates může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu: 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor Pilates (případně kurzu cvičitele Pilates), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Lektoři

Mgr. Lenka Svobodová a kolektiv.

Mgr. Lenka Svobodová, absolvent Fakulty sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde také vyučovala Pilates, Fitness, Kickbox aerobik, balanční cvičení, In-line bruslení, Nordic Walking, Spinning, ZTV, Snowboarding, lyžování a další.

Certifikáty: absolventka KURZU CVIČITELE PILATES, INSTRUKTOR POHYBOVÉ METODY PILATES LEVEL I + II, CVIČITEL ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY, FITNESS INSTRUCTOR – GYRO METODA, REHABILITACE A REGENERACE PÁTEŘE, FITNESSJÓGA, POWERJÓGA, DYNAMICKÁ JÓGA, CVIČITEL PILATES, absolventka kurzu instruktora Pilates a další certifikáty.

 2022 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz