logo.png (20 KB)

INSTRUKTORSKÉ SPORTOVNÍ KURZY

www.sportbp.cz

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách

 

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách

Podobné kurzy: Kurz instruktora skalního lezení

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

Výstup:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školního lezení na umělých stěnách" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest.
Lektor kurzu: Ústřední lektoři

 
Termín a místo konání kurzu I.:   11.5. - 12.5. a 25.5. - 26.5.2024 v Praze 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

 
Termín a místo konání kurzu II.:  2.11. - 3.11. a 16.11. - 17.11. 2024 v Praze
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
 
 
Termín a místo konání kurzu III.:  23.11. - 24.11. a 7.12. - 8.12.2024 v Brně
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

 
Termín a místo konání kurzu IV.: na jaře 2025 v Praze – bude upřesněno
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

Termín a místo konání kurzu V.: na jaře 2025 v Brně – bude upřesněno
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

 
 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora lezení na umělých stěnách se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Cena: 4200,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

Přihlášky:

 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lezení na umělých stěnách je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Jinak se našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Program kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, stavba lezeckých cest.

Praktická část

Praktická výuka - stavba lezeckých cest, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Kurz podobného zaměření

 


Kontakt – vzdělávací středisko
BP SPORT, Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice
E-mail: kurzinstruktor@gmail.com , www.kurz-instruktor.cz
Informace o přihláškách a fakturaci – Tel. +420 608 780 870, e-mail: kurzinstruktor@gmail.com
Informace o organizaci a další: – Tel. 420 608 780 870 (776 175 167), e-mail: kurzinstruktor@gmail.com
Kontakt na ředitele a jednatele vzdělávacího zařízení: Mgr. Lukáš Binter