Sport BP

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách

 

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách

Podobné kurzy: Kurz instruktora skalního lezení

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

Výstup:

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Licenci instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest.
Lektor kurzu: Ústřední lektoři

Termín a místo konání kurzu I.: 23.10. - 24.10.2021  a  6.11. - 7.11.2021 v Praze.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: 13.11. - 14.11.2021 a 27.11. - 28.11.2021 v Brně.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: 4.12. - 5.12.2021  a 11.12. - 12.12.2021 v Praze.
- jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu IV.: 8. - 9.1. a 22. - 23.1.2022 v Praze.
- jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu V.: na jaře 2022 v Praze - bude upřesněno.
Termín a místo konání kurzu VI.:  na jaře 2022 v Brně - bude upřesněno.
- jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
 
 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora lezení na umělých stěnách se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Cena: 3400,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

Přihlášky:


Naše kurzy jsou také uvedeny na www.eu-dat.cz - databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na www.edu.cz - „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání - zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům vydáváme po absolvování předmětného kurzu akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lezení na umělých stěnách je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Jinak se našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Program kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, stavba lezeckých cest.

Praktická část

Praktická výuka - stavba lezeckých cest, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Kurz podobného zaměření

 2021 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz