https://www.traditionrolex.com/29

logo.png (20 KB)

Vše pro vodáky

www.sportbp.cz

https://www.traditionrolex.com/29

Kurz instruktora skalního lezení

Kurz instruktora skalního lezení | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor skalního lezení

Základní kurz pro instruktory skalního lezení

Výstup: Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor skalního lezení BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školního skalního lezení" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Licenci instruktor skalního lezení BP SPORT lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.
Formální odbornost vzdělávacího střediska - naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Program kurzu: Historie, druhy a formy skalního lezení, metodika výuky, technika lezení, druhy skalních terénů, technika lezeckých dovedností: uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště a práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice, bezpečnost, výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast.

Lektor kurzu: Ústřední lektoři
 

Termín a místo konání I.:  8.6. - 9.6. a 22.6. - 23.6.2024  v Bechyni
- jedná se o jeden kurz - 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků.

 

Termín a místo konání II.:  7.9. – 8.9. a 14.9. – 15.9. 2024 v Bechyni
- jedná se o jeden kurz - 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků.

 
Podmínkou účasti na Kurzu pro instruktory skalního lezení je úspěšné absolvování některého termínu Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho vzdělávacího střediska nebo po dohodě jiného kurzu.

Pokud vám nevyhovují výše uvedené termíny, tak nám prosím napište zprávu prostřednictvím e-mailu a budeme vás informovat bezprostředně po vypsání dalšího termínu Kurz instruktora skalního lezení. Nemáme konečný termín přihlášek do kurzu a po naplnění kapacity konkrétního termínu se příjem přihlášek ukončí. Velice těžko se předvídá, kdy se termín kurzu instruktora lezení na přírodních stěnách zcela obsadí.

Cena: 4500,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v horolezecké chatě, organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence, cena nezahrnuje Kurz instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na tomto kurzu)
 
Naše středisko vzdělávání je držitelem akreditace MŠMT pro skalní lezení.

Přihlášky:

 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory skalního lezení"

Využití licence

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor skalního lezení BP SPORT, které lze uplatnit ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).
Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).
Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora skalního lezení je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory skalního lezení

Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu.
Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. 

Program kurzu instruktor skalního lezení

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v skalního lezení, metodika výukového procesu, vedení výuky skalního lezení, technika skalního lezení, různé druhy skalních terénů, technika uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice a další důležitá témata této oblasti. Výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu.

Praktická část

Metodika výuky, vedení výuky lezení na přírodních stěnách, technika skalního lezení, technika uzlování, navazování, jištění, postupové jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost.

Základní vstupní dovednosti a znalosti je nezbtytné získat na Kurzu instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na kurzu instruktora skalního lezení.

Lektor

Břetislav Brodský

Vzdělání a kvalifikace: Instruktor horolezectví - ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, Instruktor skalního lezení – ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, akreditovaný „Instruktor lezení na umělé stěně“, akreditovaný „Instruktor skalního lezení“, akreditovaný Instruktor fitness, akreditovaný „Poradce pro výživu“.

 


https://www.traditionrolex.com/29
Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz