Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.png (20 KB)

Vše pro lyžaře

www.sportbp.cz

Kurz instruktora jógy

Kurz instruktora jógy | sportBP

Informace o Kurzu instruktora základní jógy a Nadstavbové zkoušce

VÝSTUP KURZU INSTRUKTORA A ZKOUŠKY

Osvědčení z Kurzu instruktora základní jógy

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor základní jógy BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Licenci instruktor základní jógy BP SPORT lze využít po dovršení 18 let. Uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

 

Osvědčení Instruktor jógy z navazující Nadstavbové zkoušky – pro živnostenské oprávnění

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Výstupem navazující Nadstavbové zkoušky, která probíhá dle zásad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je odborná způsobilost – osvědčení: „Instruktor/instruktorka jógy“. Předmětný doklad o vzdělání dle Živnostenského zákona zajišťuje úspěšným absolventům získání živnostenského oprávnění (po naplnění dalších formálních podmínek – vyhovující trestní rejstřík, způsobilost k právním úkonům a jiné). Oprávnění vystavovat předmětné osvědčení na základě popsané zkoušky bylo uděleno našemu vzdělávacímu středisku MŠMT.
Nadstavbovou zkoušku je možné absolvovat po Kurzu instruktora základní jógy a po dosažení věku 18 let. Duplikáty osvědčení budou uloženy na MŠMT pro případ nutnosti opětovného vydaní.

 

OBSAH KURZU INSTRUKTORA JÓGY A ZKOUŠKY

Tématický obsah Kurzu instruktora základní jógy

Staň se instruktorem jógy, který přemýšlí o těle v souvislostech. Vysvětlíme si základní principy jógy i jógového dechu, projdeme si důležité ásany i Pozdravy Slunce a vyzkoušíme si sami na sobě, jak velká extenze a flexe v jednotlivých kloubech dává józe smysl zdravého pohybu.

Tématický obsah Nadstavbové zkoušky - Instruktor/instruktorka jógy

 

Otázky, proces zkoušky se řídí pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tématické oblasti:

 

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů jógy

Orientace v dějinách i současném stavu jógy a základních filozofických konceptech

Orientace v Patanždaliho osmidílné józe jako základu pro ostatní druhy jógy zabývající se pohybem

Orientace v jógovém pohledu na strukturu a funkci částí lidské individuality a v jógové anatomii

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci jógy

Vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy

Vedení skupinové a individuální lekce jógy

Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů a v problematice zdravotních omezení

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

 

ORGANIZACE KURZU INSTRUKRA ZÁKLADNÍ JÓGY A NADSTAVBOVÉ ZKOUŠKY

Organizace termínu Kurzu instruktora základní jógy

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 5800,- Kč  (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky, vydání licence a studijní materiál) 


Termín a místo konání :   16.3.  -  17.3.,  13.4.  -  14.4. a  27.4.2024 v Brně  - jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků.

 

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora jógy nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora yogy se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Organizace termínu navazující Nadstavbové zkoušky

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 2000,- Kč (v ceně je zahrnut organizační, účastnický poplatek a vydání licence)
Termín a místo konání : 27.4.2024 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení Instruktor/instruktorka jógy, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění. Nadstavbová zkouška má omezenou kapacitu.
 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

 

 

Podrobné informace

VYUŽITÍ OSVĚDČENÍ

Využití osvědčení z Kurzu instruktora základní jógy

Výstup nabízeného kurzu jógy (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor základní jógy BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Využití osvědčení Instruktor jógy z Nadstavbové zkoušky

Po zdárném splnění Nadstavbové zkoušky lze výsledné osvědčení Instruktor jógy uplatnit ve výše zmíněných oblastech jako v případě Kurzu instruktora základní jógy jednak v pozici změstnance (brigádně nebo v tvrvalém zaměstnaneckého poměru) nebo nezávisle v rámci Živnostenského oprávnění (také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonosti a jiné) jako fyzická osoba podnikající („Živnostník“) a v jiných formách podnikání - např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a dalších.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu instruktora základní jógy

Přijetí do kurzu instruktora jógy není kromě věku nijak omezeno. Školení instruktora jógy může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu základní instruktora jógy (případně školení cvičitele jógy), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu jógy je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před předmětným školením yogy absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.

Podmínky a zásady pro absolvování Nadstavbové zkoušky

Nadstavbové zkoušky se lze zúčastnit po dosažení věku 18 let a po Kurzu instruktora základní jógy.

 


Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz