Sport BP

Kurz instruktora fitness

Kurz instruktora fitness centra | sportBP

Aktuální nabídka

Kurz pro instruktory fitness centra

Výstup nabízeného kurzu: Osvědčení, které lze využít v rámci zájmové a komerční organizace (platnost licence je časově neomezená). Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašleme. Účast na školení není dále nijak omezena. 
Pedagogickým pracovníkům vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Kurz je také vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti z tohoto oboru pro vlastní využití.
Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Program kurzu instruktor fitness centra:  Historie, druhy tohoto sportu a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti ve fitnesscentru, náprava svalových disbalancí, tréninkové programy tohoto sportu, protahovací cvičení, strava, pitný režim a redukční diety. Problematika provozu fitness.
Lektor školení instruktora fitness: Ústřední lektoři

 

Termín a místo konání I.: 2.4. - 3.4.2022  a 23.4. - 24.4.2022 v Praze – jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. víkendových bloků.
Termín a místo konání II.: 9.4. - 10.4.2022 a 30.4. - 1.5.2022 v Petřvaldu – jedná se o jedno školení (4 dny), které je rozděleno do 2. víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: na podzim 2022 V PRAZE - bude upřesněno
- jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
Termín a místo konání kurzu IV.: na podzim 2022 v Petřvaldu- bude upřesněno
- jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.
 
 
Kurz dámského fitness - termín a místo konání: Bude oznámeno - v Praze - jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora fitness se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Cena kurzu instruktora fitness: 4200,- Kč (V ceně je zahrnut organizační, účastnický poplatek, zkoušky vydání licence a skripta)

Přihlášky:


Podrobné informace o kurzu instruktora fitness centra

Využití licence

Licence, kterou získá úspěšný absolvent kurzu instruktora fitness centra, má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu).Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je vždy na základě jednání se zaměstnavatelem. Pedagogickým pracovníkům vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu akreditované osvědčení v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT (platnost licence je časově neomezená).

Dosažená formální odbornost vzdělávacího střediska: - Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory fitness

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Kurzu instruktor fitness se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz  může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor či úspěšný absolvent kurzu cvičitele fitness starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší absolvent kurzu instruktor fitcentra. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí daných sportů.

Program

Teoretická část:
Historie a současnost kurzu instruktora fitness centra, druhy a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti, řešení svalových disbalancí, zdravotní omezení pro aktivity tohoto sportu, možné negativní důsledky nesprávného cvičení ve fitcentru, věková specifika. Tréninkové programy pro kondiční kulturistiku, pro snižování hmotnosti a pro svalové disbalance. Bezpečnost a první pomoc, právní problematika, protahovací cvičení, základy fyziologie, základy anatomie, strava, pitný režim a redukční diety ve vazbě na tento sport.

Praktická část kurzu instruktora fitness centra:
Technika posilování na posilovacích strojích, technika posilování s činkami a dalšími pomůckami, technika posilování s vlastním tělem, technika protahovacích cvičení, cvičení pro nápravu svalových disbalancí, aerobní cvičení s využitím speciálních strojů a jiná aerobní cvičení.

Lektoři

Mgr. Lucie Šormová a kolektiv

V našem lektorském týmu kurzu instruktora fitness jsou jednak velmi zkušení závodníci, kteří mají zároveň zkušenost s vedením lekcí pro širokou veřejnost. Vedle toho disponujeme lektory s bohatou profesionální kariérou v oblasti komerčního fitness a redukčních diet.

 2022 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz