Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

logo.png (20 KB)

Vše pro lyžaře

www.sportbp.cz

Kurz instruktora fitness

Kurz instruktora fitness | sportBP

Základní informace o Kurzu instruktora fitness a Nadstavbové zkoušce

 

VÝSTUP KURZU INSTRUKTORA A ZKOUŠKY

Osvědčení z Kurzu instruktora fitness

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor fitness BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školního fitcentra" (platnost osvědčení je časově neomezená).

Definice pedagogického pracovníka

Osvědčení Instruktor fitness BP SPORT lze využít po dovršení 18 let. Uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena níže. Účast na školení instruktorů fitness není dále nijak omezena.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Osvědčení z navazující Nadstavbové zkoušky – pro živnostenské oprávnění

Výstupem navazující Nadstavbové zkoušky, která probíhá dle zásad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je odborná způsobilost – osvědčení: „Osobní trenér/trenérka ve fitness“. Předmětný doklad o vzdělání dle Živnostenského zákona zajišťuje úspěšným absolventům získání živnostenského oprávnění (po naplnění dalších formálních podmínek – vyhovující trestní rejstřík, způsobilost k právním úkonům a jiné). Oprávnění vystavovat předmětné osvědčení na základě popsané zkoušky bylo uděleno našemu vzdělávacímu středisku MŠMT.
Nadstavbovou zkoušku je možné absolvovat po Kurzu instruktora fitness a po dosažení věku 18 let. Duplikáty osvědčení budou uloženy na MŠMT pro případ nutnosti opětovného vydaní.

OBSAH KURZU INSTRUKTORA FITNESS A ZKOUŠKY

Tématický obsah Kurzu instruktora fitness

Kurz pro Instruktory fitness je zaměřen primárně na rozbor nejčastějších svalových dysbalancí, se kterými se můžeme často setkávat u jedinců vlivem sedavého životního stylu, jež dnes převažuje či jednostranného sportovního zaměření. Naším cílem je naučit Vás, jak pracovat s těmito dysbalancemi v rámci jejich korekce pomocí správných cvičebních technik.
Zároveň přinášíme zcela jiný náhled na fitness trénink oproti dosavadním koncepcím, které jsou tak trochu přežitkem klasické kulturistiky.
Seznámíme Vás s metodikou cvičení, jež podporuje přirozené pohyby svalového aparátu a nepřetěžuje páteř.

Obsahem kurzu jsou dále historie, druhy tohoto sportu a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti ve fitness-centru, tréninkové programy tohoto sportu, protahovací cvičení, problematika provozu fitness.

Sportovní část kurzu je doplněna o přednášku výživy z pohledu celostní medicíny. Součástí této přednášky je ukázka a rozbor stravovacích režimů, zaměřených také na vegetariány či vegany. Bude Vám podán přehled nejběžnějších fitness doplňků stravy, jejich účinnost na výkon a zejména vliv na podporu imunitního systému.

Tématický obsah Nadstavbové zkoušky - Osobní trenér/trenérka ve fitness

Otázky, proces zkoušky se řídí pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Tématické oblasti:

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Poradenství v oblasti zdravé výživy, pitného režimu a doplňků stravy ve fitness

Orientace v metodice a zásadách posilování

Sestavení tréninkového plánu osobního tréninku ve fitness

Vedení osobního tréninku ve fitness

Orientace v psychologii, pedagogice a komunikaci pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Poskytování poradenství v oblasti regenerace v oblasti osobního tréninku ve fitness

Poskytování první pomoci pro potřeby osobních trenérů ve fitness

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninku ve fitness

 

ORGANIZACE KURZU INSTRUKRA FITNESS A NADSTAVBOVÉ ZKOUŠKY

Organizace termínu Kurzu instruktora fitness

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 4800,- Kč  (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky, vydání licence a studijní materiál) 

 

Termín a místo konání I.:   13.4. - 14.4.  a  20.4. - 21.4.2024 v Praze  - jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

 

Termín a místo konání II.:  11.5. - 12.5. a 25.5. - 26.5.2024 v Petřvaldu u Ostravy  - jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
 
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny kurzu nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění školení instruktorů fitness se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Organizace termínu navazující Nadstavbové zkoušky

Lektor: Ústřední lektoři
Cena: 2.000,- (v ceně je zahrnut organizační, účastnický poplatek a vydání licence)
 
Termín a místo konání I.:   21.4.2024 v Praze– se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání živnostenského oprávnění.
Termín a místo konání II.:  26.5.2024 v Petřvaldu u Ostravy – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání živnostenského oprávnění.

Nadstavbová zkouška má omezenou kapacitu.

 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

 

 

Podrobné informace o kurzu instruktora fitness a Nadstavbové zkoušce

VYUŽITÍ LICENCE

Využití osvědčení z Kurzu instruktora fitness

Výstup nabízeného kurzu (pro úspěšné absolventy): Osvědčení Instruktor fitness BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci (platnost licence je časově neomezená).

Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (platnost osvědčení je časově neomezená).

Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora fitness je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Využití osvědčení z Nadstavbové zkoušky

Po zdárném splnění Nadstavbové zkoušky lze výsledné osvědčení Osobní trenér/trenérka ve fitness uplatnit ve výše zmíněných oblastech jako v případě Kurzu instruktora fitness jednak v pozici změstnance (brigádně nebo v tvrvalém zaměstnaneckého poměru) nebo nezávisle v rámci Živnostenského oprávnění (také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonosti a jiné) jako fyzická osoba podnikající („Živnostník“) a v jiných formách podnikání - např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a dalších.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory fitness

Přijetí do kurzu instruktora fitness není kromě věku nijak omezeno. Školení instruktora fitness může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor fitness (případně kurzu cvičitele fitness), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti.

Podmínky a zásady pro absolvování Nadstavbové zkoušky

Nadstavbové zkoušky se lze zúčastnit po dosažení věku 18 let a po Kurzu instruktora fitness.

 

PROGRAM

Program Kurzu instruktora fitness

Teoretická část:
Historie a současnost kurzu instruktora fitness centra, druhy a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti, řešení svalových disbalancí, zdravotní omezení pro aktivity tohoto sportu, možné negativní důsledky nesprávného cvičení ve fitcentru, věková specifika. Tréninkové programy pro kondiční kulturistiku, pro snižování hmotnosti a pro svalové disbalance. Bezpečnost a první pomoc, právní problematika, protahovací cvičení, základy fyziologie, základy anatomie, strava, pitný režim a redukční diety ve vazbě na tento sport.

Praktická část kurzu instruktora fitness centra:
Technika posilování na posilovacích strojích, technika posilování s činkami a dalšími pomůckami, technika posilování s vlastním tělem, technika protahovacích cvičení, cvičení pro nápravu svalových disbalancí, aerobní cvičení s využitím speciálních strojů a jiná aerobní cvičení.

Program Nadstavbové zkoušky

Podrobný program je uveden výše.

 

LEKTOŘI

Mgr. Lucie Šormová a kolektiv

V našem lektorském týmu školení instruktora fitness jsou jednak velmi zkušení závodníci, kteří mají zároveň zkušenost s vedením lekcí pro širokou veřejnost. Vedle toho disponujeme lektory s bohatou profesionální kariérou v oblasti komerčního fitness a redukčních diet.

 


Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz