https://www.traditionrolex.com/29

logo.png (20 KB)

Vše pro lyžaře

www.sportbp.cz

https://www.traditionrolex.com/29

Závodní disciplíny ve snowboardingu

| sportBP

Alpské disciplíny


Mezi alpské disciplíny patří paralelní slalom (slalom, duel), obří slalom (GS, jezdí se i paralelně) a superobří slalom.

Paralelní slalom


Paralelní slalom je divácky atraktivní disciplínou. Má velmi dramatický průběh zejména díky tomu, že na dvou souběžných slalomových tratích jedou současně dva závodníci. Obě tratě jsou postaveny vedle sebe a jejich délka je shodná. Vzdálenost jednotlivých branek tratě je nastavená pro krátký oblouk. Slalomová tyč, kterou závodník míjí či si zkracuje cestu jejím odražením, je kloubová. Při nárazu kolena jezdce se vlivem jeho náklonu do oblouku tyč ohne přibližně na úrovni svého ústí ze sněhu. Výška tyče dosahuje přibližně kolena jezdce. Pro lepší orientaci závodníka je krátká tyč spojena trojúhelníkovým praporkem s dlouhou tyčí, která je blíže středu oblouku (viz barevná příloha). Závod má dvě části kvalifikaci a vyřazovací část. V kvalifikaci se jezdí pouze na čas a podle součtu časů ze dvou nebo času z jednoho kola postupuje 16 závodníků do vyřazovací části. To znamená, že se zde utvoří 8 dvojic dle dosažených časů (nejrychlejší z kvalifikace nastupuje proti 16., 2. proti 15. atd.). Každá dvojice společně absolvuje dvě jízdy, přičemž si vymění tratě. Podle rozdílu součtu časů jeden z dvojice postupuje do druhého kola, tedy do další vyřazovací jízdy. Na závěr se dva nejlepší probojují do konečného finále. Paralelní slalom je psychicky velice náročný zejména na soustředěnost jezdce, protože malou chybou může prohrát závod. Každý však jede dvě jízdy a pokud jednu z nich přesvědčivě vyhraje, může si ve druhé dovolit malé zaváhání. Slalom se na méně důležitých závodech nemusí jezdit vždy paralelně a výsledky jsou vypočítávány jednoduchým součtem obou kol.

Paralelní obří slalom


Atraktivní disciplínou je paralelní obří slalom, který byl zařazen do olympijského programu. Jezdí se mezi podobnými brankami jako ve slalomu, tedy mezi krátkými vnitřními tyčemi. Branky jsou dále od sebe a jejich vzdálenost odpovídá dlouhému oblouku a dosažená rychlost je daleko vyšší. Závodí se stejným systémen jako v paralelním slalomu. Pro snížení odporu vzduchu se zde používají přilnavé kombinézy, přilba není zatím povinná, ale relativně velká část závodníků ji používá. Vzdálenost branek je v tomto případě však o něco menší. V paralelním obřím slalomu nejde zdaleka jen o odvahu. Dnešní tratě jsou zejména technicky velmi náročné.

Superobří slalom


Branky jsou od sebe vzdáleny ještě více než při obřím slalomu a jezdci dosahují rychlosti až 100 km/h. Superobří slalom se jezdí velmi zřídka. Jeho nebezpečnost organizátory zřejmě odrazuje. I trénink této disciplíny není zdaleka ve všech střediscích technicky možný.

Freestylové disciplíny


Do freestylových disciplín patří U-rampa a skoky.

U-rampa


U-rampa, jak již bylo uvedeno v kapitole freestyle, je útvar ve tvaru poloviční roury. Rampa je vyrobena buď ze sněhu, nebo je vyhloubena přímo do země a sníh se na ní pouze upraví. Rampy se staví na mírných svazích ve směru spádnice. Jsou dlouhé 100200 metrů a různě široké. Mají ploché dno, které se postupně zvedá k oběma stěnám, jejichž horní část je svislá. Jezdec na obou stěnách předvádí triky ve výskoku. V jedné jízdě provede libovolný počet skoků, které musí provádět za sebou. Hodnotí se obtížnost triků, výška, ve které je trik prováděn, způsob provedení prvků, celkový dojem, zvládnutí doskoků, plynulost jízdy a ostatní pohyb v rampě. Závod se skládá z kvalifikace a finále do finále se kvalifikuje pouze omezený počet závodníků. U-rampa neboli halfpipe je olympijskou disciplínou.

Skoky


Skoky jsou spíše exhibicí než závodem. Stejně jako při jízdě v U-rampě se hodnotí obtížnost prvků, provedení, výška a doskok. Případné problémy při doskoku jsou bodovými rozhodčími přehlíženy více než u akrobatického lyžování. Jsou zde různé disciplíny, které jsou popsány v kapitole freestyle.

Boardercross (Snowboardcross)


Nejmladší závodní a olympijskou snowboardovou disciplínou je boardercross neboli snowboardcross. Jak již bylo uvedeno, závodí při ní společně freestylisté i slalomáři. Úspěch první či druhé skupiny je závislý především na profilu tratě. Tra» je vytyčena slalomovými tyčemi s krátkou vnitřní tyčí, stejně jako u slalomových disciplín. Obdobně jako u slalomových disciplín se branka skládá ještě z vnější tyče a praporku. Vzdá-le-nos-ti branek jsou různé, většinou se blíží parametrům obvyklým v obřím slalomu. Tra» boardercrossu však není vytyčena zdaleka tak rytmicky jako v této disciplíně. Dráha vede přes různé terénní nerovnosti, skoky, tunely a jiné překážky, výjimkou nejsou ani stoosmdesátistupňové zatáčky. V jednom kole startují vždy čtyři nebo více závodníků najednou. Závodí se vyřazovacím systémem, takže z každé skupiny postupuje určitá část závodníků do dalšího kola. Například ze čtveřice postupují dále dva nejrychlejší jezdci. Vyvrcholením závodu je finálová jízda. Bezpečnost či nebezpečnost této disciplíny je velmi sporná, je však divácky velice atraktivní, protože při ní dochází k přímému kontaktu závodníků v jedné závodní trati. Krosové tratě byly zavedeny právě pro zvýšení diváckého zájmu o snowboarding.

 


https://www.traditionrolex.com/29
Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz