Sport BP

Dotace na dopravu kurzu instruktora inline bruslení

 

Dotace na cestovné bude účastníkům kurzu instruktora inline bruslení, kteří splní níže uvedené podmínky, odečtena od ceny školení.

Podmínkou získání dotace na dopravu je odeslání žádosti o konkrétní příspěvek ve stejný kalendářní den, kdy se zájemce přihlášuje.

Druhou podmínkou je předložení vlastního občanského průkazu, kde je uvedeno trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách při nástupu na školení.

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Zlínském, Moravskoslezském kraji získají dotaci na dopravu 1200 Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku bude činit 1300 Kč .

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Slovenské Republice získají dotaci na dopravu ve výši 1200 Kč – výsledná částka po odečtení dotace bude činit 1300 Kč.

 2022 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz