https://www.traditionrolex.com/29

logo.png (20 KB)

Vše pro vodáky

www.sportbp.cz

https://www.traditionrolex.com/29

Dotace na dopravu kurzu instruktora indoor cyclingu

 

Dotace na cestovné bude účastníkům kurzu instruktora indoor cyclingu, kteří splní níže uvedené podmínky, odečtena od ceny školení.

Podmínkou získání dotace na dopravu je odeslání žádosti o konkrétní příspěvek ve stejný kalendářní den, kdy se zájemce přihlášuje.

Druhou podmínkou je předložení vlastního občanského průkazu, kde je uvedeno trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách při nástupu na školení.

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Zlínském, Moravskoslezském kraji získají dotaci na dopravu 2000 Kč, která bude odečtena od ceny kurzovného.

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Slovenské Republice získají dotaci na dopravu ve výši 2500 Kč, která bude odečtena od ceny kurzovného.

 


https://www.traditionrolex.com/29
Copyright © 2024 SPORT BP s.r.o. | Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz