Sport BP

Dotace na dopravu kurzu instruktora aerobiku

 

Dotace na cestovné bude účastníkům kurzu instruktora aerobiku, kteří splní níže uvedené podmínky, odečtena od ceny školení.

Podmínkou získání dotace na dopravu je odeslání žádosti o konkrétní příspěvek ve stejný kalendářní den, kdy se zájemce přihlášuje.

Druhou podmínkou je předložení vlastního občanského průkazu, kde je uvedeno trvalé bydliště v níže uvedených lokalitách při nástupu na školení.

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Zlínském, Moravskoslezském kraji získají dotaci na dopravu 1300 Kč – výsledná částka po odečtení příspěvku bude činit 3000 Kč .

Účastníci s trvalým bydlištěm ve Slovenské Republice získají dotaci na dopravu ve výši 1800 Kč – výsledná částka po odečtení dotace bude činit 2500 Kč.

 2021 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz