Sport BP

Kurz instruktora powerjógy

Kurz instruktora powerjógy | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor poweryogy

Základní kurz pro instruktory powerjógy

Výstup: Osvědčení Instruktor základní powerjógy. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená (není časově limitováná).
Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Program:  Současnost, historie a vývoj poweryogy, formy a druhy power yogy, principy dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro různé výkonnostní skupiny, specifika cvičení pro začínající cvičence. Role a osobnost instruktora, poweryoga pro jedince s pohybovým omezením páteře, pro seniory, v a po období těhotenství.
Lektor: RNDr.Veronika Vaverková, Ph.D., Mgr. Michaela Vrchotová - ústřední lektoři
Cena: 4800,- Kč (V ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky vydání licence)
Termín a místo konání: 20. - 21.10., 17 – 18.11. a 2.12.2018 v  Brně
- jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.
Pokud vám nevyhovují uvedené termíny Kurzu instruktora poweryogy nebo nejsou upřesněné, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího přesného termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora powerjógy se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Přihlášky:


 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory powerjógy"

Využití licence

Výstupem kurzu instruktora poweryogy je osvědčení, které má širokou působnost. Absolvent Školení instruktora power yogy může licenci využít ve všech oblastech: Komerční lekce, v neziskových organizacích a spolcích, ve školách a školských zařízeních různého druhu (střední nebo základní školy. Školská zařízení: DDM, střediska volného času, výchovná a ústavní zařízení). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora powerjógy je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému DVPP MŠMT pro pedagogy.

Podmínky a pravidla pro účast na kurzu pro instruktory powerjógy

Přijetí do kurzu instruktora poweryogy není kromě věku nijak omezena. Školení instruktora powerjógy může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu: 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu instruktor poweryogy (případně kurzu cvičitele powerjógy), který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

Předpokladem úspěšného absolvování školení je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta.2018 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz