Sport BP

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách | sportBP

Aktuální nabídka kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Základní kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

Výstup: Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT (platnost licence je časově neomezená), licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Účast na kurzu není dále nijak omezena.
Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Program kurzu: Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce a stavba lezeckých cest.
Lektor kurzu: Ústřední lektoři
 
Termín a místo konání kurzu I.: 20. a 21.10.  a 3. a 4.11.2018 v Praze.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: 17. - 18.11. a 8. - 9.12..2018 v Praze.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: 1. -  2.12.2018  a  15. - 16.12.2018 v Písku.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu IV.: 10.- 11.11. a 24.-25.11.2018 v Brně.
- jedná se o jeden kurz - 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

Pokud vám nevyhovují uvedené termíny, tak nám prosím napište e-mailovou zprávu. Budeme vás informovat ihned po vypsání dalšího termínu. Nemáme konečný termín přihlášek. Po naplnění kurzu instruktora lezení na umělých stěnách se příjem přihlášek uzavře. Velice těžko se odhaduje, kdy se kurz pravděpodobně obsadí.

Cena: 3400,- Kč (v ceně je zahrnut organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence)

Přihlášky:


Naše kurzy jsou také uvedeny na www.eu-dat.cz - databáze vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na www.edu.cz - „Školském vzdělávacím a informačním portále“ Ústavu pro informace ve vzdělávání - zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (při změně struktury stránek, lze nejrychleji nalézt přes „Vyhledávání“ pod pojmem „SPORT BP“ nebo „Binter“).

 

Podrobné informace o "Základním kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách"

Využití licence

Licence Instruktor lezení na umělých stěnách BP SPORT má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vést lekce s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lezení na umělých stěnách je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Akreditace - naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému DVPP MŠMT pro pedagogy.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let. Jinak se našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Program kurzu instruktor lezení na umělých stěnách

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, stavba lezeckých cest.

Praktická část

Praktická výuka - stavba lezeckých cest, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, doplňovací posilovací a protahovací cvičení.

Kurz podobného zaměření

 2018 © SPORT BP s.r.o. | prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení | www.sportbp.cz